ATP İNŞAAT VE TİCARET SATIŞ İLANLARI

Atp İnşaat ve Ticaret AŞ Taşınmaz Satışı İlanı (Ankara)

ATP İNŞAAT VE TİCARET AŞ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI (ANKARA)

ATP İnşaat ve Ticaret AŞ (ŞİRKET) mülkiyetinde bulunan 1. sıradaki taşınamaz , ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste 06.08.2024 tarihinde saat 14:00’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Şirket Hissesi

Blok/

Bağımsız

Bölüm

No

Kapalı

Alan

(m²)

Niteliği

Muhammen

Bedel (TL)

1

Ankara

Çankaya

Kazım Özalp

5448

10

1/1

 

1.697

Kargir İşyeri 

65.500.000

 

1. sıradaki ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. firmasına ait taşınmaz için KDV Kanununun 17/4-r maddesinin 7456 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli uyarınca KDV istisnası uygulanacaktır.

Taşınmazların Özellikleri:

• Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kazım Özalp Mahallesinde kayıtlı, 561,00 m² yüz ölçümlü 5448 ada 10 parsel üzerinde, bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı katı olmak üzere toplam 6 katlı bina bulunmakta olup anılan bina yaklaşık brüt 1.697 m² kapalı alana sahiptir. Nene Hatun Caddesine cepheli bina iskanlı olup binada kapalı otopark alanı ve asansör mevcuttur.

Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Satış ihalesine katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin % 5‘i oranındaki teminat 1. sıradaki taşınmaz için taşınmaz için ATP İnşaat ve Ticaret AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası AŞ Balgat Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR57 0001 0027 7752 0936 5050 77 IBAN hesabına yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde ŞİRKET hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilir.

ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 02.08.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Atatürk Bulvarı No:211 / 8-9 Kavaklıdere 06680 Çankaya/ANKARA adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

Ek:

Açık Teklif ve Açık Artırma Şartnamesi

 

İhale Adresi

Atatürk Bulvarı No:211 / 8-9 Kavaklıdere 06680 Çankaya/ANKARA

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

02.08.2024 Salı - Saat 17:00

İhale Tarih ve Saati

06/08/2024 - Saat 14:00

Taşınmazı Görmek İçin İrtibat Kurulabilecek Kişi ve Tel.

OSMAN TULİKOĞLU – 0538 394 42 17 / 0532 591 43 76

İhaleyle İlgili İrtibat Telefon No

0.212.340 22 19-36-40