KOZA HOLDİNG A.Ş. SATIŞ İLANLARI

Koza-İpek Holding AŞ Taşınmaz Satışı İlanı (Ankara)

Koza-İpek Holding AŞ (ŞİRKET) mülkiyetinde bulunan 1., 2. ve 3. sıradaki taşınmazlar, ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste 06.08.2024 tarihinde saat 14:00’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Şirket Hissesi

Blok/

Bağımsız

Bölüm

No

Kapalı

Alan

(m²)

Niteliği

Muhammen

Bedel (TL)

1

Ankara

Çankaya

İmrahor-3

26238

3

1/1

A-3

632

Mesken

28.600.000

2

Ankara

Çankaya

İmrahor-3

26238

3

1/1

A-4

632

Mesken

29.500.000

3

Ankara

Çankaya

İmrahor-3

26238

3

1/1

A-5

632

Mesken

30.500.000

 

Koza İpek Holding A.Ş. firmasına ait taşınmazlarda +%20 KDV uygulanacaktır.

Taşınmazların Özellikleri:

• Ankara ili, Çankaya ilçesi, İmrahor-3 Mahallesinde kayıtlı, 8.319,00 m² yüz ölçümlü 26238 ada 3 parsel üzerine inşa edilen “Nurol Residence” 3 bloktan oluşmaktadır ve site bünyesinde sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, 2 adet squash kortu, fitness center, aerobik salonu, sauna ve Türk hamamı, buhar banyosu, masaj odaları, oyun salonu ve çocuk oyun kulübü mevcuttur.

Satışa konu taşınmazlar, 2 bodrum, zemin ve 11 normal kat olmak üzere toplam 14 katlı inşa edilen A Blokta bulunmakta olup;

- 3 bağımsız bölüm numaralı mesken, bloğun 3.katında yer almaktadır ve kattaki tek meskendir. 3370/100000 arsa payına sahip taşınmaz, projesine göre brüt 632 m² alanda; salon, 6 oda antre-koridor, 6 banyo, misafir WC, çamaşır odası, hizmetli odası, sandık odası, 2 adet balkon, teras hacimlerinden oluşmaktadır.

- 4 bağımsız bölüm numaralı mesken, bloğun 4.katında yer almaktadır ve kattaki tek meskendir. 3370/100000 arsa payına sahip taşınmaz, projesine göre brüt 632 m² alanda; salon, 6 oda antre-koridor, 6 banyo, misafir WC, çamaşır odası, hizmetli odası, sandık odası, 2 adet balkon, teras hacimlerinden oluşmaktadır.

- 5 bağımsız bölüm numaralı mesken, bloğun 5.katında yer almaktadır ve kattaki tek meskendir. 3370/100000 arsa payına sahip taşınmaz, projesine göre brüt 632 m² alanda; salon, 6 oda antre-koridor, 6 banyo, misafir WC, çamaşır odası, hizmetli odası, sandık odası, 2 adet balkon, teras hacimlerinden oluşmaktadır.

Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Satış ihalesine katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin % 5‘i oranındaki teminat Koza-İpek Holding AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası AŞ Balgat Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 0027 7757 4025 6051 25 IBAN hesabına yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde ŞİRKET hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilir.

ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 02.08.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Atatürk Bulvarı No:211 / 8-9 Kavaklıdere 06680 Çankaya/ANKARA adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

Ek:

Açık Teklif ve Açık Artırma Şartnamesi

 

İhale Adresi

Atatürk Bulvarı No:211 / 8-9 Kavaklıdere 06680 Çankaya/ANKARA

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

02.08.2024 Salı - Saat 17:00

İhale Tarih ve Saati

06/08/2024 - Saat 14:00

Taşınmazı Görmek İçin İrtibat Kurulabilecek Kişi ve Tel.

OSMAN TULİKOĞLU – 0538 394 42 17 / 0532 591 43 76

İhaleyle İlgili İrtibat Telefon No

0.212.340 22 19-36-40


Koza-İpek Holding AŞ Taşınmaz Satışı İlanı (İstanbul)

KOZA-İPEK HOLDİNG AŞ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI (İSTANBUL)

Koza-İpek Holding AŞ (ŞİRKET) mülkiyetinde bulunan taşınmaz ilgili sütunda yazılı muhammen bedel üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste 08.08.2024 tarihinde saat 14:00’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

Sıra

No

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız

Bölüm

Numarası

Toplam

Kapalı

Alan

(m²)

Niteliği

Şirket Hissesi

Muhammen

Bedel

(TL)

1

İstanbul

Sarıyer

İ.Ayazağa

3

32

B

16

231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244

1.310

Ofis 

1/1

215.000.000

 

Koza İpek Holding A.Ş. firmasına ait taşınmazlarda satış bedeline ilave +%20 KDV uygulanacaktır.

Taşınmazların Özellikleri:

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İ.Ayazağa Mahallesinde kayıtlı, 44.064,24 m² yüz ölçümlü 3 ada 32 parsel üzerine inşa edilen “Skyland İstanbul” projesi kapsamındaki 14 adet ofis nitelikli bağımsız bölüm, 69 katlı B Blok’un 16. katında konumludur. Projede; konut, ofis, ticari üniteler, avm, otel, sosyal tesis alanları (açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, kafeterya, restoran vb.), rekreasyon alanları, çocuk oyun alanı, kapalı otopark alanı bulunmaktadır.

Birlikte satışa konu olan 14 adet bağımsız bölümün toplam mevcut alanı brüt 1.310 m²’dir. Oldukça bakımlı olan ofis katında; kapalı/açık ofis alanları, mutfak, WC, hol ve antre hacimleri bulunmaktadır.

Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Satış ihalesine katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin % 5‘i oranındaki teminat Koza-İpek Holding AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası AŞ Balgat Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 0027 7757 4025 6051 25 IBAN hesabına yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde ŞİRKET hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilir.

ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 06.08.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:143 Şişli/İSTANBUL adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

Ek:

Açık Teklif ve Açık Artırma Şartnamesi

İhale Adresi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:143 Şişli/İSTANBUL

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

06.08.2024 Salı - Saat 17:00

İhale Tarih ve Saati

08/08/2024 - Saat 14:00

Taşınmazı Görmek İçin İrtibat Kurulabilecek Kişi ve Tel.

OSMAN TULİKOĞLU – 0538 394 42 17 / 0532 591 43 76

İhaleyle İlgili İrtibat Telefon No

0.212.340 22 19-36-40