SATIŞ İLANI

KOZA-İPEK HOLDİNG AŞ YALI SATIŞI İLANI


Koza-İpek Holding AŞ (ŞİRKET) mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen taşınmazlar, ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile aşağıdaki adreste 27.06.2024 tarihinde saat 14:00’da yapılacak ihale ile satılacaktır.


SıraNo

İl

İlçe

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Şirket Hissesi

Yüz Ölçümü (m²)

Niteliği

Muhammen Bedel (TL)

1

İstanbul

Beşiktaş

Bebek

1259

132

1/1

2.700

Köşk

750.000.000

2

İstanbul

Beşiktaş

Bebek

1259

133

1/1

391

İki ev ve garaj

KDV Kanununun 17/4-r maddesinin 7456 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli uyarınca KDV istisnası uygulanacaktır.

Taşınmazların Özellikleri:

Taşınmazlar, Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi, No: 11 ve 11/A, Beşiktaş/İstanbul açık adresinde yer almaktadır.

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup

- 2.derece eski eser niteliğindeki “Beyaz Köşk”, 2 bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı katı + teras katından oluşmakta olup mevcutta yaklaşık brüt 695 m² kapalı kullanım alanına ve 208 m² de teras alanına sahiptir. 2. bodrum katta; hol, 2 adet oda, 2 adet banyo, mutfak nişi ve teras, 1.bodrum katta; hol, 2 adet oda ve 2 adet banyo, zemin katta; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 adet oda, 5 adet banyo ve 2 adet balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve teras, teras katında; hol ve teras bulunmaktadır.

- “Kahverengi Köşk” olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin kat + 1 normal kattan oluşmakta olup yaklaşık brüt 230 m² kapalı kullanım alanına sahiptir. Zemin katta; salon, banyo, oda, giyinme odası, WC ve balkon, normal katta; hol, 3 adet oda, giyinme odası, banyo ve 2 adet WC mevcuttur. Ayrıca parsel üzerinde kış bahçesi ve teknik alanlar da yer almaktadır. (kazan dairesi-pompa odası, depo, havuz-makine dairesi, kazan dairesi, jeneratör odası, otopark, personel odaları, tünel, güvenlik odası)

Satışa konu 1259 ada 133 parsel üzerinde mevcutta müştemilat bulunmakta olup anılan parsel köşkün bahçesi olarak kullanılmaktadır. Ancak söz konusu parselde eskiden var olan yapı tescil edilmiş ve yapının koruma grubu II olarak belirlenmiştir. Tescil edilen yapıya ait restitüsyon projesi onaylanmış olup projeye göre yapı bodrum kat + zemin kat + normal kat olmak üzere 3 katlı ve 502 m² alanlıdır.

Taşınmazlar, “2. Grup Tescilli Eser” niteliğini, 13.04.1989 tarihli ve 1093 sayılı 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Kararı ile kazanmıştır.

Taşınmazlar mevcutta boş durumdadır.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre söz konusu parseller, 22.07.1983 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında "Kültürel Tesis Alanı” ve “Yol”da kalmaktadır.

Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Satış ihalesine katılabilmek için muhammen peşin satış bedelinin % 5‘i oranındaki teminat Koza-İpek Holding AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası AŞ Balgat Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR69 0001 0027 7757 4025 6051 25 IBAN hesabına yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde ŞİRKET hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilir.

ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 25.06.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 Şişli/İSTANBUL adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

Ek:

Açık Teklif ve Açık Artırma Şartnamesi

 

İhale Adresi

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 143 Şişli/İSTANBUL

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

25.06.2024 Salı - Saat 17:00

İhale Tarih ve Saati

27.06.2024 Perşembe - Saat 14:00

Taşınmazı Görmek İçin İrtibat Kurulabilecek Kişi ve Tel.

Sabri BOĞUŞ – 0 505 502 08 79

Osman TÜLİKOĞLU - 0532 591 43 76

İhaleyle İlgili İrtibat Telefon No

0.212.340 22 19-36-40